Настава српског језика

Уобичајен

Циљ наставе српског језика јесте да ученици оваладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине.    Задатак наставе је развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује;     основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика; поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика;упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика. Да би се ови задаци испунили и на лак начин остварили наставник мора да буде веома спреман за наставу. Волела бих када би на овом блогу размењивали искуства која су стечена у раду.

Advertisements